Trưởng nhóm nhân sự (Thế mạnh tuyển dụng) – Hà Nội

1. Mô tả công việc Chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân sự cho toàn công ty – Xác định nhu cầu tuyển dụng, phối hợp với Giám đốc điều hành lập kế hoạch tuyển dụng theo quy trình tuyển dụng. Tạo mối quan hệ với các trường đại học, các trang tuyển dụng nguồn lớn, … Đọc tiếp