TEMPLATE SEO (ALL IN ONE)

Nơi chia sẻ các biểu mẫu, công thức, quy chuẩn, checklist về SEO tổng thể mà SEODO đã và đang áp dụng trong công việc làm SEO của Team Inhouse

Bộ Template Content

Chiến lược; Biểu mẫu; Quy chuẩn

Bộ Template Onpage SEO

Chiến lược; Biểu mẫu; Quy chuẩn

Bộ Template Offpage SEO

Chiến lược; Biểu mẫu; Quy chuẩn

Bộ Quản Trị Dự Án SEO

Báo cáo; Mẫu; Sơ đồ; Biểu Đồ;...

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ TỪ BỘ TEMPLATE?

Tài nguyên SEO - Chinh phục Top Google Cùng SEODO

Thực tế

Đây là các template chuẩn được xây dựng dựa trên 7 năm làm SEO cho hơn 400 dự án của SEODO

Tài nguyên SEO - Chinh phục Top Google Cùng SEODO

Dễ làm

Các Template được SEODO áp dụng và triển khai cho toàn bộ cấp độ nên đảm bảo dễ sử dụng

Tài nguyên SEO - Chinh phục Top Google Cùng SEODO

Dễ vận hành

Các Template được phân chia cho từng hạng mục khác nhau, phù hợp với từng công việc, từng phòng ban.

Tài nguyên SEO - Chinh phục Top Google Cùng SEODO

Đúng

Biểu mẫu cho từng quy trình đảm bảo đầu ra đúng chuẩn SEO Branding của SEODO

BỘ TEMPLATE NÀY DÀNH CHO AI?

Chủ doanh nghiệp, Marketing Manager

Bộ Template bao gồm chiến lược, quy chuẩn, checklist đảm bảo từng đầu ra cho từng quy trình. Phù hợp "Rèn Binh Luyện Cán" đội ngũ SEO Inhouse hoặc tiếp cận kiến thức SEO.

SEOer chưa có định hướng rõ ràng

Giúp SEOer có được tư duy đúng, dễ áp dụng, dễ chuyển giao nâng cao hiệu quả làm SEO và hiệu suất vận hành Team SEO.

Tài nguyên SEO - Chinh phục Top Google Cùng SEODO
Tài nguyên SEO - Chinh phục Top Google Cùng SEODO

BỘ TEMPLATE ALL IN ONE CÓ GÌ?

Tài nguyên SEO - Chinh phục Top Google Cùng SEODO

Bộ template audit content SEO

Bộ outline brief content SEO

Checklist kiểm tra content SEO

Bộ template phân nhóm keywords SEO

Bộ template internal links

Updating...

Checklist check giao diện Mobile & Desktop chuẩn SEO

Hạng mục, cách chỉnh sửa, đầu ra Audit Technical

Chi tiết từng công việc của Technical SEO

Plugin phù hợp cho các hạng mục trên WordPress

Chiến lược Onpage

Updating...

Tài nguyên SEO - Chinh phục Top Google Cùng SEODO
Tài nguyên SEO - Chinh phục Top Google Cùng SEODO

Tiêu chuẩn Backlinks EEAT

Trang báo lớn & nguồn cấp giá tốt

Trang báo nhỏ textlinks & nguồn cấp

Mẫu Audits Backlinks

Mẫu chiến lược Backlinks

Updating...

Mẫu báo cáo ranking theo tháng

Mẫu báo cáo traffic theo tháng

Mẫu báo cáo dự án SEO

Mẫu báo cáo công việc

Mẫu báo cáo và nghiệm thu hợp đồng

Updating...

Tài nguyên SEO - Chinh phục Top Google Cùng SEODO

Tại sao tài nguyên này lại miễn phí?

Với sứ mệnh của SEODO là đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam và đóng góp cho cộng đồng những người làm SEO, chúng tôi luôn nỗ lực tạo nên những giá trị hữu ích từ chính kiến thức và kinh nghiệm thực tế của mình.

Tôi có được quyền chia sẻ hoặc thương mại hóa tài nguyên này?

Tài nguyên này được xây dựng để dành cho bạn nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bạn được phép phát tán hoặc bán nó. Chúng tôi không có bất cứ cách nào để ngăn cản bạn nhưng vui lòng tôn trọng quyền tác giả.


ĐĂNG KÝ NGAY
BỘ TEMPLATE ALL IN ONE


ĐĂNG KÝ NGAY
BỘ TEMPLATE CONTENT

Tại sao tài nguyên này lại miễn phí?

Với sứ mệnh của SEODO là đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam và đóng góp cho cộng đồng những người làm SEO, chúng tôi luôn nỗ lực tạo nên những giá trị hữu ích từ chính kiến thức và kinh nghiệm thực tế của mình.

Tôi có được quyền chia sẻ hoặc thương mại hóa tài nguyên này?

Tài nguyên này được xây dựng để dành cho bạn nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bạn được phép phát tán hoặc bán nó. Chúng tôi không có bất cứ cách nào để ngăn cản bạn nhưng vui lòng tôn trọng quyền tác giả.


ĐĂNG KÝ NGAY
BỘ TEMPLATE ONPAGE


ĐĂNG KÝ NGAY
BỘ TEMPLATE OFFPAGE


ĐĂNG KÝ NGAY
BỘ TEMPLATE QUẢN TRỊ SEO