SERPs Là Gì? 10 Tính Năng Hiển Thị Của Trang Kết Quả Tìm Kiếm Google

SERPs

SERPs ( viết tắt của Search Engine Results Pages) là gì?  Theo định nghĩa SERPs là những trang mà Google và những công cụ tìm kiếm khác hiển thị kết quả cho các truy vấn tìm kiếm của người dùng.  Nhưng để dễ hiểu SEODO sẽ chia ra thành 2 kết quả mà Google thường … Đọc tiếp