Redirect 301 và 302 là gì? Chuyển hướng đúng cách trong SEO

redirect 301

Redirect 301 và 302 là một phương pháp “chuyển hướng đường liên kết” hay còn gọi là redirect domain trong SEO được tạm hiểu chuyển hướng một url A đến một url B nào đó. 301 và 302 đều thuộc mã trạng HTTPS 3xx, nhưng trong bài viết này sẽ không đi quá sâu vào … Đọc tiếp