Chi phí quảng cáo trên facebook: Hiểu hết về Chi phí quảng cáo FB cập nhật mới nhất 2023

Chi phí quảng cáo trên facebook

Chi phí quảng cáo trên Facebook là gì? Chi phí quảng cáo FB là ngân sách bạn sử dụng cho Quảng cáo trên Facebook, dưới hình thức đấu thầu, trong đó bạn đặt mức giá tối đa mà bạn sẵn lòng trả cho mỗi lượt hiển thị (CPM) hoặc mỗi lượt nhấp chuột (CPC). Bài … Đọc tiếp