Nhượng quyền thương hiệu là gì? 4 Bước Quy trình & 5 Hình thức Phải biết

nhượng quyền thương hiệu

Nhượng quyền thương hiệu là một chiến lược phát triển bao gồm Marketing, phân phối và kinh doanh. Trong đó, doanh nghiệp sở hữu thương hiệu sẽ phải cấp cho cá nhân hoặc doanh nghiệp (bên nhận quyền kinh doanh) quyền kinh doanh dựa trên tài sản trí tuệ. Để hiểu rõ hơn cùng SEODO … Đọc tiếp