External Link là gì ? Cách sử dụng liên kết ngoài để cải thiện thứ hạng website

internal link

External link đóng vai trò rất lớn đối với website trong lĩnh vực SEO, dịch vụ SEO. Liên kết ngoài không chỉ là tiêu chí quan trọng để đánh giá thứ hạng của một website trên các công cụ tìm kiếm mà còn ảnh hưởng đến uy tín của website.Vậy External link là gì, cần … Đọc tiếp