Google Discover là gì? Cách đưa nội dung của bạn lên Discover

Google Discover

Google Discover là một trong những tính năng khám phá rất hữu ích của Google. Khi bật tính năng khám phá của Google, bạn có thể nhận được các thông tin cập nhật theo mối quan tâm của mình. Vậy, làm cách nào để đưa nội dung của bạn vào Google Discover? Cùng SEODO tham … Đọc tiếp