EAT Là Gì ? Nguyên tắc đánh giá chất lượng nay có thêm 1 E (Updated 2023)

eat là gì

Một số người cho rằng EAT là gì là một yếu tố xếp hạng quan trọng, trong khi nhóm đối lập lại đưa ra quan điểm E-A-T vốn chỉ thuộc về nhận thức con người chứ chưa đủ điều kiện trở thành yếu tố xếp hạng trực tiếp. Vậy, EAT là gì? Tại sao EAT … Đọc tiếp