Disavow Link là gì? Cách gỡ Link Bẩn – Link Spam (Updated 2023)

Disavow Link

Disavow Link là một trong những công cụ khá phổ biến mà các SEOer hay sử dụng khi gặp những hình phạt bất ngờ mà Google đưa ra vì không kiểm soát kỹ lưỡng các Backlink nhận về. Vậy làm cách làm để các quản trị web giải quyết các hình phạt này cũng như … Đọc tiếp