Cách sử dụng Website Auditor để Audit Website toàn diện

Website auditor

Quá trình Audit bằng các công cụ miễn phí như Google Search Console thường tốn khá nhiều thời gian nhưng không mang lại hiệu suất cao. Do đó, phần mềm Website Auditor đã được ra đời, vậy phần mềm Website Auditor là gì? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn giải đáp cụ thể. Cùng tìm … Đọc tiếp

Content Audit là gì? 5 bước Audit Content toàn diện tăng trưởng traffic

Content Audit

Audit Content là công việc kiểm toán lại content trong website đang hoạt động như thế nào, đang có hiệu quả ra sao. Từ đó đề ra phương án tối ưu content nhằm tăng trưởng traffic tốt hơn. Sau đây là những cách Audit Content mà SEODO đã áp dụng hơn 200+ dự án của … Đọc tiếp