Anchor text là gì? 10+ điều cần biết về Anchor text khi SEO

anchor text

Anchor Text là một trong những công cụ nhận được rất nhiều sự quan tâm của những người làm SEO Marketing. Trong thực tế, Anchor được sử dụng để giúp người đọc và Google Bots hiểu hơn về bài viết và thỏa mãn nhu cầu tìm kiếm khác. Nếu bạn cũng đang thắc mắc “Anchor … Đọc tiếp