Alt text là gì? Tại sao lại quan trọng trong tiếp cận và SEO Web

alt text là gì

Alt text là gì và làm thế nào để tối ưu thuộc tính này? Theo cách hiểu đơn giản, văn bản thay thế (alt text) là một thuộc tính hay đoạn mã mô tả cho hình ảnh nào đó ở trên trang web. Thẻ alt này rất quan trọng đối với một hình ảnh trên … Đọc tiếp