DOING FOR THE BEST

SEODO AGENCY PERFORMANCE

Sứ Mệnh

Khách hàng

SEODO nghiên cứu và đưa ra giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng doanh thu cho doanh nghiệp Việt Nam từ kênh WEBSITE.

Nhân sự

SEODO hướng tới tạo ra môi trường giúp thành viên phát triển tối đa năng lực bản thân, phát triển nghề nghiệp và sự nghiệp.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sứ mệnh và giá trị cốt lõi

Trách nhiệm

Chịu trách nhiệm từ khi nhận đến khi hoàn thành công việc.
Tuân thủ chương trình, chính sách, quy định… của công ty.
Trách nhiệm với nghề nghiệp mà bản thân lựa chọn.

Sứ mệnh và giá trị cốt lõi

Đổi mới

Ứng dụng công nghệ để giúp tăng hiệu quả công việc
Sẵn sàng thay đổi để thích ứng với yêu cầu công việc.
Tư duy: Chỉ có cách làm mới để có kết quả mới.

Sứ mệnh và giá trị cốt lõi

Khách hàng là trọng tâm

Nâng cao trải nghiệm khách hàng ở mọi tiến trình.
Chú trọng đem lại giá trị cho khách hàng.
Bắt đầu bằng câu hỏi: Khách hàng có lợi gì?

Sứ mệnh và giá trị cốt lõi

Đoàn kết

Tin tưởng hệ giá trị cty và đoàn kết trong tập thể.
Thái độ yêu thương và sẵn sàng hỗ trợ đồng đội

Sứ mệnh và giá trị cốt lõi

Tinh thần khởi nghiệp

Luôn luôn máu lửa và sẵn sàng chiến đấu với thử thách.
Dấn thân vào các cơ hội và không bao giờ bỏ cuộc.